Dotacje z UE

1. Elektrometal SA realizuje projekt pn. „Innowacyjny punkt redukcyjno-pomiarowy z wyposażeniem dla paliw gazowych” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową zawartą z NCBR nr POIR.01.01.01-00-0804/16-00 z dnia 10.05.2017 r.

 • Cel projektu – wdrożenie konfigurowalnej grupy innowacyjnych punktów redukcyjno-pomiarowych dla instalacji gazu ziemnego
 • Planowane efekty – zwiększenie udziału w rynku krajowym i zagranicznym poprzez unowocześnienie, zwiększenie funkcjonalności i obniżenie kosztów wykonania istniejących rozwiązań dla gazownictwa
 • Wartość projektu – 12 355 194,25 zł
 • Wartość dofinasowania – 5 785 577,72 zł

 

Innowacyjna gospodarka sprzęt górniczy

2. „ELEKTROMETAL SA - zwiększenie eksportu poprzez misje i targi górnicze” - został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 6.5-Poddziałanie 6.5.2,

 • Poziom dofinansowania - 45%
 • Data zakończenia projektu – 2014-11-21

 

 innotech     

3. Projekt „Iskrobezpieczny sterownik programowalny do realizacji funkcji bezpieczeństwa ELSAFE-14” zrealizowany zgodnie z umową INNOTECH-K2/IN2/67/183054/NCBR/13 w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech. Projekt był realizowany w konsorcjum z CIOP-PIB z Warszawy oraz IBS PAN z Warszawy.

 • Poziom dofinansowania - 55%
 • Data zakończenia projektu – 2015-02-28

 

unia dla przsedsiębiorczych

4. „Zmiana organizacyjna poprzez wdrożenie rachunku kosztów działań” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw” w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

 • Poziom dofinansowania - 50%
 • Data zakończenia projektu – 2006-03-31

5. „Zakup środków trwałych i oprogramowania w celu poprawy konkurencyjności Spółki" został współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw” w ramach działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

 • Poziom dofinansowania - 50%
 • Data zakończenia projektu – 2005.08.31

 

Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności