2024-05-28

Zarząd Elektrometal SA z siedzibą w Cieszynie zwołuje na dzień 20.06.2024 r. na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 132, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Elektrometal SA oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
  4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.

 W związku z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

  1. W art. 7 dodaje się tiret w brzmieniu:

„- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z”

 

Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności