2022-05-05

Zarząd Elektrometal SA z siedzibą w Cieszynie zwołuje na dzień 19.05.2022 r. na godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki i grupy kapitałowej Elektrometal SA oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r.
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
  4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
  5. Zamknięcie obrad.
Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności