Elektrometal SA, jako wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, zobligowany jest na mocy art. 19 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe:
a) powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 2005 roku;
b) powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju przed dniem 13 sierpnia 2005 roku, jeżeli sprzęt ten jest zastępowany przez niego sprzętem tego samego rodzaju lub spełniającym te same funkcje.

Zasady odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1. Elektrometal zapewnia bezpłatny odbiór zużytego sprzętu od użytkownika przy zachowaniu minimum logistycznego 200 kg dla jednorazowego odbioru.

2. Zgłoszenie odbioru zużytego sprzętu należy kierować na adres email: zseie@elektrometal.com.pl lub pisemnie na adres:

Elektrometal SA
Specjalista ds. ochrony środowiska
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn

3. Zgłoszenie odbioru zużytego sprzętu powinno zawierać:

- dane zgłaszającego (nazwa firmy, adres),
- miejsce odbioru (jeśli inne niż zgłaszającego),
- dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przekazanie zużytego sprzętu (numer telefonu i adres e-mail).
- rodzaj i ilość przekazywanego zużytego sprzętu,
- w przypadku zużytego sprzętu wyprodukowanego przed 13 sierpnia 2005 r., również numer faktury za zakup nowego sprzętu, który zastępuje sprzęt zużyty,
- inne istotne informacje np. dotyczące zasad wjazdu na teren firmy.

4. Odbiór zużytego sprzętu realizowany jest wyłącznie przez podmioty uprawnione, posiadające niezbędne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wskazane przez Organizację Odzysku, z którą Elektrometal zawarł umowę.

5. Odbiór zużytego sprzętu następuje w uzgodnionym terminie, do 30 dni od dnia zgłoszenia.

6. Zużyty sprzęt powinien być przygotowany do transportu w sposób umożliwiający załadunek przy użyciu wózka paletowego i windy załadowczej.

7. Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny.
Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności