brak zdjęcia

OSPRZĘT EX

Kolejność:
Wyświetl:

Strefa Ex - jak ją wyznaczyć?

Strefy Ex to inaczej strefy zagrożone wybuchem wyznaczane tam, gdzie występuje atmosfera wybuchowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) strefy te wyznaczamy na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej. Wyróżniamy 3 strefy ex dla gazów, pary i mgły (strefa 0, 1 i 2) oraz 3 strefy dla pyłów (20, 21 i 22).

 

Strefa Ex 0

charakteryzuje ją stałe, częste lub długookresowe występowanie atmosfery wybuchowej zawierającej mieszaninę substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł z powietrzem.

Strefa Ex 1

czasami może wystąpić w trakcie normalnego działania atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł z powietrzem.

Strefa Ex 2

w trakcie normalnego działania nie występuje atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł z powietrzem a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Strefa Ex 20

stale, często lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu.

Strefa Ex 21

czasami, w trakcie normalnego działania, może wystąpić atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu.

Strefa Ex 22

w trakcie normalnego działania nie występuje atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

 

Obowiązek wyznaczenia stref ex spoczywa na projektancie, inwestorze lub właścicielu zakładu. Proces wyznaczania stref zagrożonych wybuchem jest złożony i wymaga uwzględnienia wielu różnorodnych czynników jak np. warstwa, osad i nagromadzony pył, jako źródła mogące potencjalnie wytwarzać atmosferę wybuchową. Istotne jest tutaj rozpoznanie ewentualnego zagrożenia i zaklasyfikowanie powierzchni do właściwej strefy ex, jak również określenie zasięgu tej strefy.

Strefy Ex oznaczone powinny zostać znakiem będącym częścią oznakowania bezpieczeństwa. Znak ostrzegawczy informujący o możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ma trójkątny kształt, w który wpisane są czarne litery EX na żółtym tle z czarnym obramowaniem (żółte tło powinno stanowić przynajmniej 50% powierzchni znaku). Znak ten zobaczymy w wielu zakładach produkcyjnych, chemicznych i przemysłowych.

Kiedy strefy ex są już wyznaczone, kolejnym zadaniem jest dobranie odpowiednich urządzeń zabezpieczających. Ponadto, pracodawca powinien stosować środki ochronne dostosowane do rodzaju działalności, by zapobiec tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobiegać wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej i ograniczyć szkodliwe efekty w przypadku wybuchu w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.

Jeśli występuje taka konieczność, pracodawca powinien m.in. umożliwić szybkie i bezpieczne opuszczenie przestrzeni zagrożonej przed zaistnieniem warunków powodujących wybuch. W takim przypadku niezbędne w zakładzie będzie odpowiednie oświetlenie przeciwwybuchowe, czyli specjalne lampy do strefy. W celu zabezpieczenia przed wybuchem i zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji niezbędne jest taże zachowanie ciągłej łączności – zobacz nasze produkty przeznaczone dla stref ex w górnictwie i przemyśle:

 

Urządzenia zabezpieczające dla strefy ex dla górnictwa:

Łączność telefoniczna

Zasilacze

 

Urządzenia zabezpieczające dla strefy ex dla przemysłu:

Oprawy przeciwwybuchowe (oświetlenie przeciwwybuchowe) - lampy przeciwwybuchowe, lampy do strefy

Komputery i tablety

Komunikacja

Osprzęt dla strefy ex - znajdziesz na niniejszej stronie.

Serwis 24/7+48 33 857 53 46
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności